Dette kan du gjøre om du er bekymret for noen du kjenner


Det kan være fryktelig vondt å gå rundt og bekymre seg. Særlig for noen andre enn deg selv. Heldigvis finnes det mange ting du kan gjøre for å hjelpe en som er avhengig. Både på egenhånd og med assistanse fra andre og hjelpeapparatet i kommunen der du bor.

Det viktigste og første du bør gjøre, er rett og slett ta en prat med vedkommende du bekymrer deg for! Hvordan har han eller hun det, egentlig? Hva er de føler tungt og vanskelig i hverdagen? Svært ofte er det ikke bare èn ting folk sliter med.

Vær en god støttespiller

En person som er rus- eller spilleavhengig vil gjerne føle seg både ensom eller utstøtt. Enten allerede, eller så frykter de at det er dèt som vil skje om hele sannheten kommer på bordet. Selvforakten er som oftest større enn den faktiske forakten fra omgivelsene og andre mennesker.
Slike mennesker føler seg gjerne så langt nede de overhode kan komme. Da vil ikke ytterligere kritikk hjelpe dem. Bare legge en ekstra bør til byrden.
Om du bekymrer deg for en person du frykter sliter, må du ta deg tid til å lytte til vedkommende. Lese mellom linjene. Høre hva de egentlig sier og mener om situasjonen sin.
Ønsker de å forbli værende der i den situasjonen de nå befinner seg i? Tror de at ting blir bedre snart av seg selv? Skjønner de at noe må gjøres?
Vi anbefaler å være der for dem du er glad i og bekymrer deg om. Ikke gi dem penger eller midler til å fortsette avhengigheten sin. Hjelp dem heller til å ta et opprør med det som holder dem fanget. Hjelp til med å sette dem fri.

Hjelpeapparatet

Nære venner, familie og pårørende av en som sliter, står fritt til å kontakte ulike instanser og få råd og veiledning. Inne på nettsidene våre her får du flere tips om hvor du kan henvende deg og få svar på hvem som har ansvaret for hva utfra hvilken kommune dere er hjemmehørende i. Utgangspunktet er at uansett hvor hen du bor i Norge, så skal en som sliter med avhengighet kunne få et hjelpetilbud.
Kanskje gode råd og rådgivning hjelper langt på vei. Lengre tids avhengighet fører ofte til relasjonsproblemer mellom den som sliter, og vedkommendes familie, venner og kollegaer. Her kan gruppeterapi være veien å gå for å løse opp i de dårlige relasjonene.
De fleste former for avhengighet leder gjerne til dårlig råd og økonomi. Finansrådgivere nær der du bor kan være med på å analysere dagens situasjon og gi veiledning til løsninger. Ofte må man regne med stram økonomistyring for å komme seg ut av et uføre. Som pårørende kan du hjelpe til ved å gjøre noe så enkelt som å bistå med å åpne alle vinduskonvoluttene og pengekravene som dessverre ofte samler seg opp fra inkassobyråer og andre.
Lag en økonomisk oversikt. Hvis vedkommende tar en pause i avhengighetsmisbruket sitt og heller fokuserer på å rette opp livet, hvilke inntekter og utgifter finnes da i dag? Hvordan kan man øke inntektene og redusere utgiftene fremover? Det du selv ikke kan hjelpe med, er det profesjonelle som kan bistå med.
Fastleger og hjelpeinstitusjoner innen psykiatrien kan være behjelpelige om problemene krever klinisk terapi eller eventuelt medisinering. Husk at legepersonell har taushetsplikt. Du kan ikke uten videre diskutere dine nærmestes helsesituasjon med dem. Den det angår må gå i dialog med legene selv. Men kanskje det føles tryggere for dem om du som en nær venn eller pårørende er med og til stede?

Privacy Policy