10 tegn på at du selv, en du kjenner eller er nær er ludoman/ spilleavhengig


Gjennom årelangt forskningsarbeid og behandling av spilleavhengige i Norge og Norden, kjenner vi til en rekke fellesfaktorer. Noen ganger er den ludomane personen veldig klar over spilleavhengigheten sin. Andre ganger er det de nærmeste omgivelsene som først legger merke til avvikene fra normale, ikke-spillegale folks oppførsel.

En tommelfingerregel er at om man gjenkjenner minst fire eller flere av de nedenforstående kjennetegnene, så kan man si en er i risikosonen for å være sykelig avhengig av å spille.

Kjennetegnene til en spilleavhengig

Hvor mange av disse symptomene kan du nikke gjenkjennende til når det gjelder deg selv eller noen du frykter er i faresonen for å være sykelig avhengig?

 1. Er du veldig opptatt av spill, og blir du åndsfraværende når du spiller eller sitter og tenker på spill?
 2. Vil du heller øke innsatsen for å føle spenning?
  Typiske eksempler er når det ikke føles spennende nok å vinne med småpenger eller lekepenger. Innsatsen må være stor nok til få konsekvenser for privatøkonomien din (ved både tap og gevinst) for at spillet skal oppleves som interessant nok.
 3. Blir du rastløs, føler du nervøsitet eller irritasjon når du må gå fra spillet?
  Det kan være noe så enkelt som at vedkommende blir oppfarende og tydelig irritabel om han eller hun må stille opp og spise middag, gå ut en tur eller gjøre en annen ting i lag med noen til avtalt tid.
 4. Spiller du som virkelighetsflukt for å slippe å tenke på dine hverdagslige problemer?
  Spill generelt, og pengespill spesielt kan oppleves nesten som meditasjon eller spennende fisketur. Man skjerper fokus på det man holder på med der og da, og rekker ikke tenke på andre ting.
 5. Går du tilbake for å spille mer for å vinne opp igjen det du har tapt?
  En ikke-sykelig avhengig spiller vil kunne spille for moro skyld med penger han har råd til å tape. Enten han vinner eller taper, vil han stanse og gi seg uten spesiell dragning om å gå tilbake. En som er spilleavhengig har ikke lyst å gi seg når han/ hun taper, men umiddelbart spille mer for å vinne alt tilbake.
 6. Lyver du til slekt, kollegaer og venner for å skjule at du gambler?
  Drømmen for en pengespillavhengig er gjerne å være en vinnende spiller som åpenlyst kan spandere på sine nærmeste omgivelser og bli beundret. Siden de fleste er tapende spillere, er det desto tyngre å være åpen om at man likevel fortsetter å spille.
 7. Har du begått kriminelle handlinger for å få penger til å spille?
  Herunder gjelder også nasking i dine nærmestes lommebøker, små underslag på jobben, overtrekke bankkort uten forutgående avtale med banken og lure til deg penger på annet, uredelig vis.
 8. Har du mistet vennskap, jobb eller avbrutt utdannelse på grunn av spill?
  Sier vedkommende nei til å treffe venner for heller å spille alene? Har vedkommende sykemeldt seg for heller å sitte hjemme og spille fremfor å gå på jobb eller skole?
 9. Har du vært nødt til å be andre, som venner, familiemedlemmer eller institusjoner om hjelp ut av økonomiske problemer som utelukkende skyldespengespill?
  Typiske former for hjelp herunder, er betaling av husleie, hindre at strømmen avstenges, gjenåpne mobiltelefonabonnement, fylle bensin og kjøpe mat når kjøleskapet er tomt.
 10. Har du prøvd flere ganger å få lidenskapen din under kontroll, eller prøvd å slutte helt med å spille uten å lykkes med det?

Hvis du kan svare JA til minst 4 eller flere av overstående punkter, anbefaler vi i KoRus-Nord at du erkjenner problemet. Betro deg til andre og søk hjelp!

Privacy Policy