Tegn på at noen du kjenner er avhengig av cannabis


Er du bekymret for og lurer på om dine barn eller noen andre av dine nærmeste er avhengig av å røyke hasj? Her får du en oversikt over de mest vanlige kjennetegnene.

Positiv holdning blant folk til hasjmisbruk er økende i Norge. Etter inntoget med hippie-tiden på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, klarte vi å snu trenden og redusere antall misbrukere og rekrutteringen av nye her til lands. Nå synes det igjen å bli mer vanlig og akseptabelt å røyke hasj.
Mens det blir mindre og mindre vanlig å begynne å røyke tobakk og sigaretter blant barn og unge i Norge, synes det å bli mer og mer vanlig å akseptere cannabis. Dette er bekymringsverdig. Både for pårørende og de som rammes, samt fra myndighetenes side.

Holdningsendringer

Legalisering og oppmykningen av regelverk og straffereaksjoner ute i Europa og USA gjør det enda vanskeligere å argumentere overfor særlig ungdommen i Norge at de må si nei til cannabis. Flere og flere byer, delstater og land i utlandet sier nå ja til å tillate cannabis for å lindre medisinske plager, og nei til å tillate politi og påtalemyndigheter å arrestere og fengsle folk for beskjedent, personlig bruk.
Alkohol er en lovlig omsatt vare i Norge og overdrevet drikking gir objektivt sett en større, samfunnsøkonomisk- og helsemessig skade enn det mye mindre utbredte misbruket av cannabis. Alkoholmisbrukere er gjerne aggressive og utagerende, mens hasjrøykere er passive og fredelige. Dettegjør det vanskeligere for vårt holdningsskapende arbeid overfor barn og unge i våre bestrebelser etter å få dem til å ta et standpunkt og si NEI til narkotika.
Om ikke et forsiktig misbruk av cannabis trenger å være så farlig i seg selv isolert sett, så viser alle erfaringer og undersøkelser til at dette lett kan lede til misbruk av sterkere, farligere og mer helseskadelige narkotiske stoffer!

Hasjmisbrukerne: som folk flest

De vanligste formene for cannabis er hasj og marihuana. Av disse er hasj det mest utbredte.

Det er ikke gitt at man uten videre gjenkjenner en hasjrøyker – de ser som regel ut som folk flest.

Selv profesjonelle må noen ganger bruke utvidet blodprøve eller urintest for å påvise noens misbruk med sikkerhet. Her er likevel noen tegn på at noen du bryr deg om holder på med noe han eller hun ikke burde:

  1. Lukten. Hasj har en helt spesiell lukt som er søtlig og minner om røkelse eller friskt granbar. Har noen nylig røkt hasj, sitter gjerne lukten igjen i klærne og håret til vedkommende.
  2. Øynene. Hasjrøykere får gjerne rødsprengte øyne og store pupiller. Dette kan dog også like gjerne skyldes alkohol eller andre rusmidler, beroligende medisiner eller allergipreparater.
  3. Oppførselen. Mange flirer og blir lattermilde. Rusen virker stemningshevende og gjør brukeren lettere til sinns. Med lengre tids misbruk kan vedkommende forandre sin generelle oppførsel til det verre.
  4. Væremåte.Cannabisbrukere kan oppleve humørsvingninger, bli aggressive eller sløve mellom hver gang de røyker. Vær obs om vedkommende har problemer med å stå opp om morgenen, får seg nye venner du ikke får treffe, skofter skole eller jobbog presterer generelt mindre i det daglige.
  5. Relasjoner. Vær på vakt dersom relasjonen endres mellom deg og den du frykter røyker hasj. Selv enkle spørsmål kan de gi uklare svar på.
  6. Vekt og diett.Uvanlig vekttap eller endret matlyst kan være et faresignal. Hasjrøykere kan lett bli «hekta» på en spesiell matrett, eller type mat.
  7. Glemsk. Hasjrøykere kan gi uttrykk for at de føler seg dårlige og være glemsomme. Ha dårlig korttidshukommelse.
  8. Pengeforbruket. Stort pengeforbruk er et typisk tegn på misbruk. Men cannabis kan ofte være rimeligere enn andre former for misbruk og avhengighet, så forbruket alene gir ingen endelige svar.

Til slutt

Husk at ett eller flere av disse faresignalene like gjerne kan skyldes helt andre ting! Det viktigste er å prate ut med vedkommende. Skape tillit og vise omsorg. Forsøke å forstå hva det går i og ikke forhåndsdømme eller konkludere med noe som helst for tidlig. Hasjmisbrukere trenger først og fremst å vite at folkene rundt dem bryr seg om dem og vil at de skal ha det bra.

Privacy Policy